Vai labi ir strādāt par šofeir Francijā
Skats no iekšpuses - tēmas turpinājums