Vai labi ir strādāt par šofeir Francijā
Skats no iekšpuses - tēmas turpinājums  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Dokumentu saraksts (vairāk par 10 gabaliem), kuri ir nepieciešami, lai saņemtu bezdarbnieka pabalstu. To vidū - algas lapas par pēdējiem 13 mēnešiem, atlaišanas vēstule, apdrošināšana, profesionālais atestāts par profesiju u.t.t.