Lūk, oficiāla sertifikāta par likvidāciju blanka, kuru izsniedz licencēta firma. Sertifikāts tiek aizpildīts trijos eksemplāros: viens īpašniekam, otru firma atdod CSDD, bet trešais glabājās pašas firmas arhīvā.