Uz ātruma trasēm, pēc katriem 5 km, atrodas telefons, kurš ir paredzēts ārkārtas zvaniem. Policijas numurs - 091, avārijas dienesta numurs: ārpus pilsētas - 062, bet pilsētā - 092.