Kas čirkst stūrē
Piemērs no prakses  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Uz dažiem auto modeļiem SRS šleifa korpuss izpildīts kā atsevišķs mezgls. Dotā gadījumā, tā ir detaļa no Toyota.