Kas čirkst stūrē
Piemērs no prakses  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Čirkstēšanas iemesls - priekšplānā. Šleifs tika iekošļāts. Tā korpuss ir izpildīts kā vienots mezgls ar zemstūres pārslēdzēju bloku.