Formāli, tamlīdzīgas radzētās riepas vairs neatbilst ekspluatācijas noteikumiem.