Citroen vērpstieņa piekare
Priekšējās vērpstieņa piekares shēma Citroen, 1935. gads.