Tās ir variatora iekšas. Pēc speciālistu vērtējuma, uz 2011. gada sākuma periodu, NVS valstīs auto skaits ar šī tipa ātrumkārbām nepārsniedza 2 - 3% no kopējā automašīnu skaita. Baltijas valstīs šis skaits sasniedza 4-5% no kopējā auto skaita, bet Eiropā tie bija 10%. Taču, skaitliskajā izteiksmē, šīs skaitlis tik un tā ir ievērojams. Piemēram, Latvijā 4% no reģistrētājiem 900 000 vieglajiem automobīļiem, sastāda 36 000, kas jau nav mazs skaitlis.