Mikroautomobiļi Latvijā
Ekespress apskate un atsevišķi parametri  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Šis ir Design Coupe: bagāžnieks izmērā nav mazs, kraujplaknes augstums neliels.