Mikroautomobiļi Latvijā
Ekespress apskate un atsevišķi parametri  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Skats no iekšpuses: grīda līdzena, bet durvis neierasti plānas.