Mikroautomobiļi Latvijā
Ekespress apskate un atsevišķi parametri  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Foto uzņēmums pūlī dod priekšstatu par reāliem mašīnas izmēriem.