Daudzās pilsētās trafiks, maigi sakot, ir blīvs. Iedzīvotāji brauc nevis pēc noteikumiem, bet gan pēc situācijas. Bez jokiem: krustojumu bieži vien pirmais izbrauc tas, kurš vairāk steidzas un skaļāk taurē.