Mazākais - šķidrās gāzes frakcijas filtrs, otrais - iztvaikotas frakcijas.